รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.1 ปีการศึกษา 2562

ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 ปี 2562 สาธิตฯ ปทุมวัน

ผลสอบ Gifted โรงเรียนรัฐบาล