เลคเซอร์สั้นกับครูฟู่

 

1. LECTURE technology bass boost FINAL

2. LECTURE biology 2 bass boost FINAL 2

3. LECTURE geology bass boost FINAL 1

4. LECTURE zoology FINAL bass boost